SPORTS ATTENDANCE IN EUROPE - FREKWENCJA NA IMPREZACH SPORTOWYCH
UKRAINE - UKRAINA
dyscyplina-sports
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
średnia-average
8,1
9,3
9,7
7,4
7,7
7,2
7,8
9,1
8,3
7,6
9,0
9,2
11,3
12,5
10,9
6,1
5,0
8,6
0,4
0,4
0,5
0,5
0,2
0,2
0,2
siatkówka - volleyball
?
rugby - rugby
?
inne - others
x
inne - others
x