SPORTS ATTENDANCE IN EUROPE - FREKWENCJA NA IMPREZACH SPORTOWYCH
RUGBY LEAGUE - RUGBY LEAGUE
country-kraj
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
average-úrednia
7,4
7,1
7,2
8,0
8,6
8,9
9,0
9,9
10,3
8,9
9,7
9,6
10,2
9,0
8,4
10,5
10,1
9,0
2,0
2,0