SPORTS ATTENDANCE IN EUROPE - FREKWENCJA NA IMPREZACH SPORTOWYCH
TURKEY - TURCJA
dyscyplina-sports
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
średnia-average
9,0
16,8
14,1
13,0
12,1
8,0
8,4
11,6
hokej na lodzie - ice hokey
?
1,4
1,4
1,4
0,4
0,4
0,8
0,8
rugby - rugby
?
inne - others
x
inne - others
x