Spis treści tom III

- Przedmowa - str. 6

- Krótka historia rozgrywek 1971-1980 - str. 8

- Tabele I i II ligi - str. 10

- województwa:
-białostockie - str. 14
-bydgoskie - str. 26
-gdańskie - str. 43
-katowickie - str. 63
-kieleckie - str. 122
-koszalińskie - str. 135
-krakowskie - str. 146
-lubelskie - str. 170
-łódzkie - str. 186
-olsztyńskie - str. 209
-opolskie - str. 217
-poznańskie - str. 233
-rzeszowskie - str. 257
-szczecińskie - str. 280
-warszawskie - str. 294
-wrocławskie - str. 324
-zielonogórskie - str. 350

- podział klubów na branże
-kluby cywilne - str. 362
-kluby fabryczne - str. 365
-kluby górnicze - str. 369
-kluby wojskowe - str. 374
-kluby milicyjne - str. 377
-podsumowanie - str. 382

Szalikowcy – opis zjawiska - str. 383

- część statystyczna
-Tabela – ekstraklasa – lata 70. – 10 sezonów (70/71 – 79/80) – str. 392
-Miejsca w tabeli ekstraklasy – sezony 70/71 – 79/80 – str. 393
-Zmienność pozycji w tabelach ekstraklasy w latach 70. – str. 395
-Staż poszczególnych klubów w ekstraklasie – nowość/starość ekstraklasy – str. 396
-Procent zdobytych punktów przez poszczególne kluby – str. 397
-Średnia liczba bramek i najczęstsze rezultaty – ekstraklasa, II liga – str. 398
-Wskaźnik korupcji w ekstraklasie – str. 401
-Wykorzystanie w ekstraklasie potencjału demograficznego miast – str. 403
-Tabela II ligi – lata 70. – str. 404
-II liga – miejsca w tabelach poszczególnych klubów – str. 405
-Czołowi piłkarze w poszczególnych klubach ekstraklasy – spis treści: podział na poszczególne kluby – str. 406
-Czołowi piłkarze w poszczególnych klubach II ligi – spis treści: podział na poszczególne kluby – str. 451
-Bramki zdobyte przez poszczególnych piłkarzy w meczach ekstraklasy, II ligi, reprezentacji – str. 478
-Punkty zdobyte przez poszczególnych piłkarzy w meczach ekstraklasy i II ligi – str. 482
-Punkty zdobyte przez poszczególnych piłkarzy w ekstraklasie vs. występy w reprezentacji – str. 484
-Liczba występów poszczególnych piłkarzy w ekstraklasie – str. 485
-Transfery – z/do kluby ekstraklasy – str. 486
-Średnia wieku piłkarzy z podstawowej jedenastce wg. klubów ekstraklasy – str. 489
-Pojemność stadionów klubów w ekstraklasie – str. 492
-Frekwencja na własnym stadionie – kluby ekstraklasy – str. 493
-Frekwencja w meczach wyjazdowych – kluby ekstraklasy – str. 495
-Frekwencja według klubów występy w ekstraklasie, II i III lidze. – str. 497
-Frekwencja w podziale na dyscypliny – str. 500
-Rozgrywki o Puchar Polski – str. 503
-Polskie drużyny w europejskich pucharach – str. 509
-Polskie drużyny w Pucharze Lata – str. 515
-Puchary podsumowanie – str. 516
-Terminy rozgrywek w latach 70. – str. 516

-Wykaz skrótów stosowanych w książce - str. 517

-Bibliografia - str. 519