Spis treści tom III

. Wstęp - str. 5

. Historia rozgrywek 1945-1970 - str. 7

. Tabele I i II ligi - str. 11

. Województwa:
. Białostockie - str. 19
. Bydgoskie - str. 37
. Gdańskie - str. 62
. Katowickie - str. 87
. Kieleckie - str. 152
. Koszalińskie - str. 175
. Krakowskie - str. 191
. Lubelskie - str.233
. Łódzkie - str. 254
. Olsztyńskie - str. 286
. Opolskie - str. 302
. Poznańskie - str. 326
. Rzeszowskie - str. 360
. Sosnowieckie (okręg) - str. 389
. Szczecińskie - str. 418
. Warszawskie - str. 441
. Wrocławskie - str. 481
. Zielonogórskie - str. 511

. Piłka i polityka - str. 527