Spis treści tom I:

. Wstęp - str. 6

. Podział na województwa (wstęp) - str. 8

. Polska – rozgrywki mistrzowskie - str. 10


. Województwa
. białostockie - str. 24
. kieleckie - str. 38
. krakowskie - str. 67
. lubelskie - str. 106
. lwowskie - str. 126
. łódzkie - str. 163
. nowogródzkie - str. 196
. poleskie - str. 203
. pomorskie - str. 213
. poznańskie - str. 231
. stanisławowskie - str. 258
. śląskie - str. 276
. tarnopolskie - str. 309
. warszawskie - str. 320
. wileńskie - str. 353
. wołyńskie - str. 369

. Podział na branże (wstęp) - str. 384

. Kluby: akademickie - str. 385
. cywilne polskie - str. 390
. cywilno-wojskowe - str. 396
. fabryczne - str. 403
. harcerskie - str. 412
. kolejowe - str. 415
. niemieckie - str. 419
. policyjne - str. 428
. robotnicze - str. 430
. sokole - str. 438
. strzeleckie - str. 444
. ukraińskie/inne - str. 449
. wojskowe - str. 454
. żydowskie - str. 461

. Frekwencja - str. 473

. Science fiction - str. 488

. Analizy w podziale na kluby miasta i województwa - str. 491

. Bibliografia - str. 498