SPORTS ATTENDANCE IN EUROPE - FREKWENCJA NA IMPREZACH SPORTOWYCH
BANDY - BANDY
RUSSIA - ROSJA
úrednia frekwencja / average attendance - SUPER LEAGUE - kluby / clubs
ostatnia aktualizacja / last update - 25.07.2016
name of club
city-country
capacity stadium
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
úrednia-average
Rodina
Kirov RU
7,5
6,0
6,0
Jenisej
Krasnojarsk RU
10,0
5,0
5,0
Sajany Hakasia
Abakan RU
4,2
4,2
Kuzbass
Kemerovo RU
32,0
2,8
2,8
Baykal-Energiya
Irkutsk RU
5,3
2,7
2,7
Sibselmash
Novosibirsk RU
8,0
2,4
2,4
Uralsky Trubnik
Pervouralsk RU
6,0
2,4
2,4
Volga
Ulyanovsk RU
5,0
2,2
2,2
Vodnik
Arkhangelsk RU
10,0
2,2
2,2
Zorky
Krasnogorsk RU
8,0
2,1
2,1
Start
Niznyj Nowogorod RU
6,2
2,1
2,1
SKA-Neftyanik
Khabarovsk RU
10,0
1,2
1,2
Dinamo
Kazan RU
7,5
1,2
1,2
Dinamo
Moscow RU
8,0
0,5
0,5
úrednia sezonu /
seasons average
xx
2,8
3,1
3,3
2,7
2,9
2,7
2,4
2,8