SPORTS ATTENDANCE IN EUROPE - FREKWENCJA NA IMPREZACH SPORTOWYCH
SERBIA - SERBIA
dyscyplina-sports
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
średnia-average
2,2
2,9
2,1
1,8
2,4
2,0
2,2
2,7
2,5
2,2
2,1
1,9
3,8
3,5
3,8
2,6
2,6
2,5
hokej na lodzie - ice hokey
?
0,5
0,5
0,6
0,6
0,5
0,6
0,3
0,3
0,3
rugby - rugby
?
inne - others
x
inne - others
x