SPORTS ATTENDANCE IN EUROPE - FREKWENCJA NA IMPREZACH SPORTOWYCH
PORTUGAL - PORTUGALIA
dyscyplina-sports
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
średnia-average
8,6
7,4
8,1
7,0
9,5
10,6
10,5
10,6
11,2
9,2
9,7
10,1
11,0
9,8
10,2
10,1
10,8
9,7
hokej na lodzie - ice hokey
?
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,3
rugby - rugby
?
inne - others
x
inne - others
x