SPORTS ATTENDANCE IN EUROPE - FREKWENCJA NA IMPREZACH SPORTOWYCH
AMERICAN FOOTBALL - FUTBOL AMERYKAŃSKI
POLAND - POLSKA
średnia frekwencja / average attendance - PLFA - kluby > 50% sezonów / clubs > 50% of seasons
ostatnia aktualizacja / last update - 25.07.2016
name of club
city-country
capacity stadium
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
średnia-average
The Crew / Giants
Wrocław PL
0,4
0,9
0,5
0,7
3,2
1,1
Eagles
Warszawa PL
0,3
0,6
0,3
1,0
1,5
1,0
1,0
0,4
0,8
Seahawks
Gdynia PL
0,2
0,3
0,3
0,7
0,9
1,7
0,8
0,7
0,7
Silesia Miners / Rebels
Katowice PL
0,4
0,4
0,5
0,5
0,4
0,4
Devils
Wrocław PL
0,2
0,3
0,6
0,4
0,6
0,4
Zagłębie Steelers
Sosnowiec PL
0,5
0,2
0,6
0,4
0,2
0,4
Kozły
Poznań PL
0,1
0,2
0,3
0,4
0,3
0,2
0,3
0,3
0,3
- średnia frekwencja / average attendance - pozostałe kluby w porządku alfabetycznym / others clubs in alphabetical order -
name of club
city - country
capacity stadium
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
średnia / average
Husaria
Szczecin PL
0,3
0,2
0,3
0,4
0,3
Lowlanders
Białystok PL
0,2
0,1
0,7
0,7
0,4
Owls
Bielawa PL
0,7
0,7
Panthers
Wrocław PL
0,9
2,6
1,3
1,6
Sharks / Spartans
Warszawa PL
0,5
0,4
0,4
0,6
0,5
Tigers
Kraków PL
0,3
0,5
0,4
0,4
średnia sezonu /
seasons average
xx
0,3
0,4
0,4
0,5
1,0
0,8
0,9
0,7
0,6
źródło/souces: en.wikipedia.org, football-aktuell.de