SPORTS ATTENDANCE IN EUROPE - FREKWENCJA NA IMPREZACH SPORTOWYCH
BANDY - BANDY
country-kraj
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
average-úrednia
2,8
3,1
3,3
2,7
2,9
2,7
2,4
2,8
1,5
1,4
1,6
1,5
1,4
1,5