SPORTS ATTENDANCE IN EUROPE - FREKWENCJA NA IMPREZACH SPORTOWYCH
MONTENEGRO - CZARNOGÓRA
dyscyplina-sports
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
średnia-average
1,0
0,9
1,1
1,0
0,6
0,8
0,7
0,6
0,5
0,6
0,8
hokej na lodzie - ice hokey
?
0,2
0,2
0,6
0,6
0,7
0,6
0,6
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,5
0,4
0,4
rugby - rugby
?
inne - others
x
inne - others
x
top 2
1,6
1,5
1,8
1,5
1,2
1,2
1,2
1,0
0,9
1,0
1,3