SPORTS ATTENDANCE IN EUROPE - FREKWENCJA NA IMPREZACH SPORTOWYCH
MACEDONIA - MACEDONIA
dyscyplina-sports
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
średnia-average
1,4
0,8
1,3
1,4
1,2
1,3
1,0
0,8
1,2
hokej na lodzie - ice hokey
?
0,3
0,3
0,5
0,5
siatkówka - volleyball
?
rugby - rugby
?
inne - others
x
inne - others
x