SPORTS ATTENDANCE IN EUROPE - FREKWENCJA NA IMPREZACH SPORTOWYCH
LATVIA - ŁOTWA
dyscyplina-sports
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
średnia-average
0,6
0,8
0,6
0,6
0,8
0,7
0,7
0,7
0,5
0,4
0,5
0,5
0,4
0,3
0,3
0,5
0,4
0,4
0,5
0,2
0,2
0,3
0,3
0,1
0,1
0,1
siatkówka - volleyball
?
rugby - rugby
?
inne - others
x
inne - others
x