SPORTS ATTENDANCE IN EUROPE - FREKWENCJA NA IMPREZACH SPORTOWYCH
LITHUANIA - LITWA
dyscyplina-sports
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
średnia-average
0,4
0,9
1,0
1,4
1,0
0,7
0,6
0,8
0,9
0,9
0,7
0,8
0,8
0,7
0,7
0,5
0,5
0,5
0,8
?
0,7
0,8
0,9
0,8
1,0
1,2
1,1
1,3
1,4
1,0
1,0
1,0
1,4
2,1
1,6
1,4
2,0
1,2
0,2
0,2
0,3
siatkówka - volleyball
?
rugby - rugby
?
inne - others
x
inne - others
x
top 2
1,1
1,7
1,9
2,2
2,0
1,9
1,7
2,1
2,3
1,9
1,7
1,8
2,2
2,8
2,3
1,9
2,5
2,0