SPORTS ATTENDANCE IN EUROPE - FREKWENCJA NA IMPREZACH SPORTOWYCH
KAZAKHSTAN - KAZACHSTAN
dyscyplina-sports
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
średnia-average
5,4
5,3
4,7
4,4
3,9
3,6
3,3
3,8
4,1
3,9
4,1
4,2
3,9
3,6
4,1
4,1
4,2
0,2
0,2
0,1
0,1
piłka ręczna - handball
?
siatkówka - volleyball
?
rugby - rugby
?
inne - others
x
inne - others
x