SPORTS ATTENDANCE IN EUROPE - FREKWENCJA NA IMPREZACH SPORTOWYCH
ICELAND - ISLANDIA
dyscyplina-sports
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
średnia-average
0,9
1,1
1,0
1,0
1,0
1,1
1,1
1,3
1,1
1,0
1,0
1,2
1,0
1,1
0,9
1,1
1,0
0,8
1,1
hokej na lodzie - ice hokey
?
koszykówka - baskettball
?
0,5
0,4
0,4
0,4
siatkówka - volleyball
?
rugby - rugby
?
inne - others
x
inne - others
x