SPORTS ATTENDANCE IN EUROPE - FREKWENCJA NA IMPREZACH SPORTOWYCH
- - WITAMY - WELCOME - -

Na niniejszej stronie znajdziecie Państwo dane na temat średniej widowni na meczach europejskich lig narodowych najwyższego szczebla w następujących dyscyplinach:
piłka nożna, hokej, koszykówka, piłka ręczna, siatkówka, rugby i inne.
Zgromadziliśmy również dane z lig mistrzów klubowych dla powyżej wymienionych dyscyplin.
Dane obejmują okres lat 2000-2016. Towarzyszą im liczne wykresy i podsumowania.
Ponadto podajemy bieżącą frekwencję w najważniejszych ligach w poszczególnych dyscyplinach.
W dalszych planach mamy zamiar uzupełnić nasze dane o frekwencję ligi spoza Europy oraz o dyscypliny kobiece.
Prosimy od nadsyłanie informacji na temat średniej frekwencji dla lig do których dotąd nie udało nam się dotrzeć. Uzupełnienia będziemy bieżąco wprowadzać.
Kontakt: attendance2000@gmail.com

Życzymy miłej lektury


On this website you will find data on the average attendance for the matches of European national leagues at the highest level in the following disciplines: football, hockey, basketball, handball, volleyball, rugby and others.
We have gathered the data from the champions leagues for the above-mentioned disciplines.
The data cover the period from 2000 to 2016 years. They are accompanied by a number of graphs and summary.
In addition, we give the current attendance in the major leagues in the various disciplines.
In further plans, we intend to supplement our data on league attendance from outside Europe and the women's discipline.
Please send the information about the average attendance for league which has not managed to reach. Supplements will instantly make.
Contact: attendance2000@gmail.com

Happy reading


AVERAGE ATTENDANCE in thousands - COUNTRY / SPORTS - in the years 2000-2016
ŚREDNIA FREKWENCJA w tysiącach - NA IMPREZACH SPORTOWYCH KRAJE / DYSCYPLINY - w latach 2000-2016
country / państwo
football / piłka nożna
ice hokey / hokej na lodzie
basketball / koszykówka
handball / piłka ręczna
volleyball / piłka siatkowa
rugby / rugby
others-inne
others attend./ inne frekw.
others-inne
others attend./ inne frekw.
total / suma
41,1
4,5
6,1
3,6
2,3
12,2
am.foot.
0,5
70,3
6,7
1,2
1,7
0,9
1,8
0,2
am.foot.
0,6
speedway
9,0
22,2
34,8
2,7
0,5
0,2
0,2
10,5
rugby league
9,0
cricket
5,3
63,2
39,4
5,8
3,9
4,2
1,3
0,8
am.foot
1,6
xx
xx
57,1
20,9
1,4
3,5
1,8
1,1
11,5
am.foot.
0,3
rugby league
2,0
42,5
27,9
0,4
6,3
1,5
0,5
0,5
am.foot.
0,3
37,4
24,3
1,0
3,6
0,2
2,2
1,0
am.foot.
0,4
baseball
0,4
33,1
- pozostale kraje Europy w porządku alfabetycznym - rest of Europe in alpabetical order -
football / piłka nożna
ice hokey / hokej na lodzie
basketball / koszykówka
handball / piłka ręczna
volleyball / piłka siatkowa
rugby / rugby
others-inne
others attend. / inne frekw.
others-inne
others attend. / inne frekw.
total / suma
2,1
2,1
0,6
0,6
7,2
2,8
0,6
0,6
0,4
am.foot.
1,4
13,1
1,7
1,7
2,3
1,2
0,1
0,1
3,6
10,8
0,4
0,3
1,0
12,5
1,8
0,3
0,4
2,5
3,0
0,6
0,4
4,1
2,6
0,4
0,4
0,3
3,8
3,1
3,1
4,8
4,8
0,5
0,4
0,4
10,9
7,3
1,5
0,4
1,4
10,6
0,2
0,3
0,2
0,7
0,5
0,5
2,4
5,0
0,8
0,3
0,7
am.foot
0,3
pesapallo
1,6
11,0
1,0
0,2
1,2
5,1
1,3
0,3
6,7
3,1
0,7
1,3
0,8
waterpolo
0,3
6,1
1,1
0,4
1,5
1,7
8,9
hurling
24,8
galeic foot.
16,2
51,6
4,7
2,1
0,2
7,1
4,2
0,2
0,1
4,5
0,5
0,3
0,1
1,0
0,8
0,2
1,2
0,2
2,4
0,4
0,4
1,2
0,3
0,5
1,9
0,9
0,9
0,8
0,2
0,5
0,4
1,9
17,8
0,8
0,4
am.foot.
0,5
baseball
0,4
19,9
0,9
0,9
7,7
1,4
0,2
0,6
9,8
9,7
0,4
0,3
0,3
10,7
5,5
0,3
1,0
0,5
0,5
0,8
8,7
12,2
5,1
2,2
0,6
1,6
bandy
2,8
24,4
14,1
3,6
17,7
2,5
0,5
0,6
0,3
3,9
2,7
2,5
0,4
5,7
1,1
0,8
0,4
1,1
0,2
3,7
8,5
5,9
0,9
1,3
0,2
speedway
3,2
bandy
1,4
21,3
9,5
6,0
0,7
0,7
0,2
am.foot.
0,3
17,3
11,6
1,4
0,4
0,8
14,2
8,6
0,2
8,8
4,3
8,0
12,3
Total
387,7
56,5
44,7
26,0
17,3
58,0
xx
xx
xx
xx
672,8
top 6 - average
31,4
5,4
3,6
2,2
1,5
6,9
xx
xx
xx
xx
51,0TOP 6

football -(EU,DE,EN,ES,IT,FR) hokey -(CH,SE,DE,RU,SF,CZ) basketball -(EU,ES,DE,IT,FR,PL)
handball -(DE,EU,FR,DK,SE,PL) volleyball -(EU,IT,PL,DE,RU,FR) rugby -(EU,FR,EN,CEL,IT,DE)