SPORTS ATTENDANCE IN EUROPE - FREKWENCJA NA IMPREZACH SPORTOWYCH
ISRAEL - IZRAEL
dyscyplina-sports
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
średnia-average
4,5
4,5
4,7
3,0
2,5
4,8
5,4
5,3
4,1
4,5
3,9
5,1
5,2
6,7
7,0
4,7
hokej na lodzie - ice hokey
?
1,7
2,0
2,2
2,6
2,1
0,2
0,2
siatkówka - volleyball
?
rugby - rugby
?
inne - others
x
inne - others
x