SPORTS ATTENDANCE IN EUROPE - FREKWENCJA NA IMPREZACH SPORTOWYCH
IRELAND - IRLANDIA
dyscyplina-sports
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
średnia-average
1,8
1,7
2,3
1,9
1,8
1,5
1,7
1,8
2,0
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,7
1,5
1,9
1,7
hokej na lodzie - ice hokey
?
koszykówka - baskettball
?
piłka ręczna - handball
?
siatkówka - volleyball
?
5,7
6,3
3,4
4,0
4,8
6,9
7,7
11,0
11,1
12,3
12,0
12,1
12,3
12,2
11,1
8,9
16,9
14,5
17,3
16,2
20,8
28,8
24,8
24,8
top 2
7,3
7,2
7,7
8,6
5,3
5,8
6,3
8,6
9,5
13,0
12,7
13,9
13,6
13,7
13,9
13,9
12,8
10,2