SPORTS ATTENDANCE IN EUROPE - FREKWENCJA NA IMPREZACH SPORTOWYCH
CROATIA - CHORWACJA
dyscyplina-sports
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
średnia-average
2,8
2,8
3,0
2,5
2,6
2,7
3,1
3,0
2,8
3,0
2,0
2,0
2,1
2,0
3,2
2,9
2,5
2,6
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
siatkówka - volleyball
?
rugby - rugby
?
inne - others
x
inne - others
x