SPORTS ATTENDANCE IN EUROPE - FREKWENCJA NA IMPREZACH SPORTOWYCH
GRECCE - GRECJA
dyscyplina-sports
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
średnia-average
4,0
3,6
5,7
3,4
2,8
5,9
6,2
6,4
6,7
7,6
7,7
6,4
4,9
5,0
3,9
3,1
4,0
5,1
hokej na lodzie - ice hokey
?
1,2
1,4
2,8
0,8
0,8
1,0
0,9
1,4
1,3
0,3
0,3
0,4
0,4
rugby - rugby
?
inne - others
x
inne - others
x
top 2
5,0
4,6
6,7
4,4
3,8
6,9
7,2
7,4
7,9
9,0
10,5
7,2
5,7
6,0
4,8
4,5
5,2
6,3