Kontakt do wydawnictwa PZI Softena: jan.goksinski@gmail.com
Polska Piłka Nożna - frekwencja - stadiony - mecze - lata 1921-2016

Niniejsza książka, jest pierwszą próbą oszacowania frekwencji na meczach piłkarskich w Polsce w latach 1921-2016. Aby nasze szacunki były jak najbardziej wiarygodne, w pierwszym kroku, oszacowaliśmy pojemność stadionów, bo w tym względzie panowała duża dowolność i pojemność wielu stadionów była zakłamana, przeważnie zawyżona. Większość tych stadionów już nie ma, tak więc dane na ten temat mamy z zapisków jednego z autorów niniejszej książki który w latach 70., odwiedził kilkadziesiąt stadionów, policzył ilość rzędów ławek i wymierzył długość trybun. Ponadto czerpaliśmy wiedzę z prasy (głównie lokalnej), książek, starych fotografii, zdjęć satelitarnych oraz dziesiątków rozmów z działaczami klubów (głównie gospodarzami obiektów), którzy pamiętają jak wyglądały stadiony, którymi obecnie zarządzają.

Gdy już mieliśmy oszacowaną pojemność wszystkich stadionów, na których występowały drużyny ekstraklasie i drugiego poziomu rozgrywek mogliśmy krytycznie zweryfikować, posiadane przez nas dane na temat frekwencji w poszczególnych meczach. Dane te pochodziły z prasy sportowej (Przegląd Sportowy, katowicki Sport, krakowskie Tempo, Piłka Nożna), oraz innych gazet, głównie lokalnych. Ważne uzupełnienie naszej wiedzy stanowiły książki o tematyce historyczno-piłkarskiej, zwłaszcza nieocenione encyklopedie piłkarskie „Fuji” pod redakcją Pana Andrzeja Gowarzewskiego. Ponadto istotnym źródłem naszej wiedzy był internet.

Zwłaszcza dużo uwagi poświęciliśmy meczom rekordowym. Gdy stadion jest wypełniony po brzegi, wówczas dziennikarze mają skłonność do przesady. Wówczas pomocnym się staje posiadanie wiarygodnych danych na temat pojemności stadionu. Dodatkowo ważnym zagadnieniem były tak zwane nadkomplety, gdyż wówczas gdy na stadionach były wały ziemne lub zamontowane były ławki, często sprzedawano znacznie więcej biletów niż było miejsc siedzących. Tak więc ludzie stali na koronie stadionu, w przejściach miedzy sektorami. W kilkunastu przypadkach, zdecydowano się wpuścić kibiców na bieżnię stadionu. Tu dla oszacowania frekwencji pomocne były opisy meczów zamieszczone w relacjach prasowych.

Nasza analiza nie dotyczyła tylko wartości maksymalnych, korespondujących z pojemnością stadionów. Pod lupę wzięliśmy wszystkie „podejrzane dane”, a zwłaszcza dane na temat frekwencji w danym meczu, które były odmienne w różnych źródłach. Najczęstszym tego powodem był zgubione lub dodane jedno zero. Na przykład zamiast 1.000 podawano 10.000, lub zamiast 1.000 podawano 100. Równie często różnice pochodziły z różnego oszacowania frekwencji przez różnych dziennikarzy. Wówczas wyciągaliśmy średnią lub braliśmy pod uwagę to źródło, które wydało nam się bardziej wiarygodne. Zauważyliśmy, że katowicki Sport był bardziej wiarygodny jeśli chodzi o frekwencję na stadionach drużyn z południa Polski, a Przegląd Sportowy z północy. W sytuacjach wątpliwych, bardzo często najbardziej wiarygodna okazywała się prasa lokalna, choć miała skłonność do przesady i często zawyżała liczbę widzów, zwłaszcza w rekordowych pod tym względem spotkaniach.

Przez większą część okresu, który opisywaliśmy, używano określeń I liga, na najwyższy szczebel rozgrywek. Potem używano go naprzemiennie z nazwą „ekstraklasa”. Potem I ligą zaczęto nazywać dotychczasową II ligę, tj. drugi poziom rozgrywek. My w naszych opisach używamy pojęcie I ligi i ekstraklasa wymiennie. Co do drugiej ligi, tu używany też różnych pojęć, zazwyczaj piszemy o II lidze, gdy używamy określania I ligi, zawsze staramy się dodać, że jest to drugi poziom rozgrywek.

Niniejsza książka składa się z dwóch części, w pierwszej opisujemy sezon po sezonie rozgrywki Mistrzostw Polski (lata 1921-1926) ekstraklasy (1927-2016) oraz II ligi (1949-2016). Na ten opis składa się tabela krzyżowa rozgrywek, według miejsc zajętych przez poszczególne kluby, zawierające frekwencję na wszystkich meczach danego sezonu. W ostatnich kolumnach tabeli podajemy średnią, minimalną oraz maksymalną frekwencję poszczególnych klubów oraz pojemność stadionów na których występują. Potem następuje opis danego sezonu, który zamyka tabela, gdzie podajemy dla danego sezonu: średnią frekwencję, pojemności i wypełnienie stadionów. Ponadto podajemy dane na temat najpopularniejszych klubów na własnym oraz (w przypadku ekstraklasy) obcym boisku. W uzupełnieniu opisujemy mecze z rekordową frekwencją (łącznie zamieściliśmy około stu takich opisów) i podajemy informacje i ciekawostki, które naszym zdaniem decydują o wielkości frekwencji.

Następnie podajemy dane na temat frekwencji na meczach barażowych o awans do ekstraklasy oraz na drugi poziom rozgrywek. Zamieszczamy niekompletne informacje o frekwencji na trzecim i poniżej trzeciego poziomu rozgrywek. Umieszczamy frekwencję na wszystkich meczach polskich drużyn w ramach europejskich pucharów. Ponadto nasza książka zawiera dane frekwencji na meczach Pucharu Polski, począwszy od 1/8 oraz wszystkich meczach rozgrywanych w kraju przez Reprezentacje Polski. Danym towarzyszą liczne analizy i wykresy analizując zmiany frekwencji w kolejnych latach.

W drugiej części książki prezentujemy opis frekwencji w podziale na 206 kluby, które w latach 1927-2016 występowały przynajmniej jeden sezon na jednym z dwóch najwyższych poziomów rozgrywek. W opisie szczególne dużo miejsca poświęcamy opisom stadionów, na których występują kluby. Zmieściliśmy opis niemal 260 stadionów, również 22 nie należących do klubów, jak stadion Śląski w Chorzowie, X-lecia późniejszy Narodowy w Warszawie. Ponadto podajemy pierwszy i ostatni mecz danego klubu rozegranego w ekstraklasie czy na drugim poziomie rozgrywek, rekordy frekwencji na poszczególnych stadionach, kolejne rekordy frekwencji i wiele innych informacji.


Autor: Jan Goksiński, Jacek Piątek

Wydawca: PZI Softena

Rok wydania: 2016

ISBN: 978-83-945341-0-3

Ilość stron: 596

Oprawa: miękka

Wymiary (mm): 297 (wysokość), 210 (szerokość)

spis treści

Kibice w polityce lata 2004-2016

W książce autor opisuje ewolucję ruchu kibicowskiego, który w pewnym momencie zderza się z koncernem medialnym ITI, który inwestuje w Legię. Potem do walki wciągnięte zostają pozostałe grupy kibiców, z którymi walczą wszystkie media głównego nurtu, na czele z „Gazetą Wyborczą”, a następnie rząd Platformy z całym państwowym aparatem represji i przymusu. Z drugiej strony opiszemy jak kibiców zaczyna bronić „Gazeta Polska”, flirtuje z nimi PiS, jak potem kokietują ich „Narodowcy”.

W wyniku tych działań środowisko kibicowskie zachowując swoje tradycyjne, ukształtowane w latach 70. wartości, jednocześnie wprowadza nowe elementy, głównie polityczne, historyczne i patriotyczne. Potem poprzez media społecznościowe wpływa na swoich zbuntowanych rówieśników, również spoza środowiska, powodując, że ich sympatie polityczne stopniowo przesuwają się na prawo, poglądy radykalizują się. Pojawiają się postawy antysystemowe, a głównym przeciwnikiem staje się Platforma, utożsamiana z rządzącą elitą, a ta z kolei nazywana jest postkomuną. Sprawia to, że preferencje wyborcze ludzi młodych, gdzie kibice mają największe wpływy, zasadniczo różnią się od politycznych sympatii reszty społeczeństwa.

W skórcie w książce „Kibice w polityce” autor ukazuję, krok po kroku, jak konflikt pomiędzy koncernem ITI a kibicami Legii, rozpoczęty w połowie 2005 roku, rozpoczął serię mniej lub bardziej powiązanych, następujących po sobie zdarzeń, które doprowadziły do sytuacji w 2015 roku, gdy młodzi ludzie zakwestionowali prawo dotychczasowych elit do dalszego sprawowania władzy.

Książka zawiera kilkanaście kolorowych zdjęć prezentująych głównie kibicowskie oprawy i udział kibiców w manifestacjach partiotycznych.

Autor: Jantych

Wydawca: PZI Softena

Rok wydania: 2016

ISBN: 978-83-935604-8-6

Ilość stron: 224

Oprawa: miękka

Wymiary (mm): 240 (wysokość), 170 (szerokość)

spis treści

Frekwencja w polskich ligach - lata 1952 - 2015

Nasza najnowsza książka prezentuje dane o frekwencji w polskiej lidze żużlowej z lat 1975-2015, lidze bokserskiej z lat 1952-2004, lidze hokejowej z lat 1955-2015, lidze koszykówki męskiej z lat 1969-2015, koszykówki kobiecej z lat 1972-2015, siatkówki męskiej i kobiecej z lat 1979-2015 oraz piłki ręcznej męskiej i kobiecej z lat 1992-2015.

Opisujemy historię powstania dyscyplin, oraz kolejne dekady jej funkcjonowania w Polsce, pod względem organizacji rozgrywek i dominujących w nich klubów. Podajemy również dane o frekwencji, w podziale na kluby w kolejnych sezonach oraz analizujemy i prezentujemy w formie wykresów dane o średniej frekwencji, pojemności i wypełnieniu stadionów/hal, łącznej ilości meczów i liczby widzów, którzy na nie przyszli. Ponadto analizujemy średnią frekwencję w podziale na poszczególne kluby, podajemy rekordy średniej frekwencji w kolejnych sezonach oraz popularność danej sekcji w poszczególnych miastach.

W kolejnej części skrótowo opisujemy historię i osiągnięcia wszystkich sekcji klubów, występujących w obecnych rozgrywkach sezonu 2015/16 oraz najważniejszych innych sekcji, ze względu na ich historyczny dorobek. Książka zawiera opis 188 sekcji sześciu dyscyplin. W lidze żużlowej opisujemy 22 kluby, bokserskiej – 20, hokejowej – 18, koszykówki mężczyzn – 30, koszykówki kobiet – 20, siatkówki mężczyzn – 22, siatkówki kobiet – 20, piłki ręcznej mężczyzn – 18, piłki ręcznej kobiet – 18.

Opis klubów zawiera między innymi dwa wykresy, pierwszy ukazuje miejsca, zajęte przez dany klub w czasie jego występów na najwyższych szczeblach rozgrywek. Na drugim wykresie podajemy średnią frekwencję na meczach danego klubu w porównaniu ze średnią frekwencją w danej lidze.

Na koniec opisu każdej z dyscypliny i czołowych klubów, pokusiliśmy się o porównanie średniej frekwencji w polskich ligach z frekwencją w innych europejskich ligach i klubach.

Skrótowo opisujemy również inne dyscypliny, te których ligowe rozgrywki odbywają się Polsce, takie jak rugby, football amerykański, piłka wodna, hokej na trawie, baseball, lacrosse oraz dyscypliny słabo lub w ogóle nieznane w Polsce, takie jak futbol galeicki, hurling, bandy, krykiet oraz pesapallo.

Autor: Jan Goksiński, Jacek Piątek

Wydawca: PZI Softena

Rok wydania: 2015

ISBN: 978-83-935604-7-9

Ilość stron: 368

Oprawa: miękka

Wymiary (mm): 240 (wysokość), 170 (szerokość)

spis treści

Klubowa polska piłki nożnej - lata 70. - tom IV

Czwarty tom naszej serii wydawniczej, traktującej o historii polskiej piłki nożnej, dotyczy lat 1970-1980. Opisujemy w nim rozgrywki, sezon po sezonie, w podziale na siedemnaście województw.

Następnie opisujemy kluby w latach 1944-1980, wg. nst. branż: kluby cywilne, fabryczne, górnicze, wojskowe, milicyjne.

Uzupełnieniem czwartego tomu jest potężna część statystyczna, zawierająca około 200-tu tabel, w których umieściliśmy dane o klubach ekstraklasy oraz II ligi, ich dorobku punktowym, strzelonych bramkach, składach, transferach, frekwencji i innych

W części publiczystycznej zamieszczamy artykuł o powstaniu ruchu kibicowskiego

Autor: Jan Goksiński

Wydawca: PZI Softena

Rok wydania: 2014

ISBN: 978-83-935604-5-5

Ilość stron: 520

Oprawa: miękka

Wymiary (mm): 240 (wysokość), 170 (szerokość)

spis treści tom IV


Historia polskiej piłki nożnej - sezon 1970/71

W naszej książce dokładnie opisujemy rozgrywki ekstraklasy (I ligi). Na wstępie oceniamy szanse poszczególnych drużyn, ich składy i zmiany kadrowe. Potem kolejka po kolejce, mecz po meczu, opisujemy rozgrywki, z uwzględnieniem najważniejszych spotkań. Na koniec dokonujemy rozbudowanej statystycznej analizy zakończonego sezonu, w skład której wchodzą wszystkie występy piłkarzy, mecze, pokazaną na wykresach zmianę ich miejsca w tabeli, frekwencję oraz klasyfikację najlepszych piłkarzy.

Podobny zakres danych dotyczy klubów II ligi.

Na zakończenie krótko piszemy o występach reprezentacji Polski, analizujemy tabele najsilniejszych wówczas europejskich lig i opisujemy rozgrywki europejskich pucharów. Na koniec zamieszczamy krótki rys historyczny przełomu lat 1970/71 w Polsce.

Autor: Jan Goksiński

Wydawca: PZI Softena

Rok wydania: 2014

ISBN: 978-83-935604-6-2

Ilość stron: 110

Oprawa: miękka

Wymiary (mm): 240 (wysokość), 170 (szerokość)

spis treści 70/71


Klubowa historia polskiej piłki nożnej w latach 1945-1970 - tom III

Trzeci tom naszej serii wydawniczej „PPG”, dotyczy klubowej historii polskiej piłki nożnej w latach 1945-1970. Opisujemy w nim rozgrywki, sezon po sezonie, w podziale na osiemnaście województw / regionów, tj.: białostockie, bydgoskie, gdańskie, katowickie, kieleckie, koszalińskie, krakowskie, lubelskie, łódzkie, olsztyńskie, opolskie, poznańskie, rzeszowskie, sosnowiecki (okręg autonomiczny), szczecińskie, warszawskie, wrocławskie oraz zielonogórskie.

Szczególnie dokładnie opisujemy liczne, szczególnie w latach 40-tych i 50-tych, fuzje klubów, zmiany ich nazw oraz zawirowania organizacyjne, dotyczące przypisania poszczególnych klubów do zrzeszeń sportowych, potem zakładów pracy lub zjednoczeń.

Opisy te dopełniają tabele I, II, III ligi oraz rozgrywek A-klasowych. Ponadto piszemy o udziale klubów w Pucharze Polski oraz rozgrywkach europejskich pucharów.

Autor: Jan Goksiński

Wydawca: PZI Softena

Rok wydania: 2013

ISBN: 978-83-935604-2-4

Ilość stron: 528

Oprawa: miękka

Wymiary (mm): 240 (wysokość), 170 (szerokość)

spis treści tom III


Klubowa historia polskiej piłki nożnej do 1939 roku (kluby) - tom II

W drugim tomie naszej serii wydawniczej „PPG”, zamieszczamy opis 400-tu najlepszych, piłkarskich klubów II Rzeczpospolitej. Szczególnie dużo miejsca poświęcamy klubom mniej znanym, a zwłaszcza takim które już nie istnieją.

Opis najlepszych 200-tu klubów, dodatkowo uzupełniają tabele i wykresy obrazujące miejsce zajmowane przez kluby w kolejnych sezonach , w latach 1921-1939. Ponadto kluby te zostają sklasyfikowane pod względem branży do której należą, miasta, województwa, itp.

Na zakończenie zamieszczamy klasyfikację najlepszych klubów w poszczególnych województwach, według ich osiągnięć w latach 1921-1939.
Autor: Jan Goksiński

Wydawca: PZI Softena

Rok wydania: 2013

ISBN: 978-83-935604-1-7

Ilość stron: 288

Oprawa: miękka

Wymiary (mm): 240 (wysokość), 170 (szerokość)

Cena: 39,00 PLN

spis treści tom IIKlubowa historia polskiej piłki nożnej do 1939 roku (regiony, branże, frekwencja) - tom I

Pierwszy tom naszej serii wydawniczej „PPG” składa się z trzech części.

W pierwszej, opisujemy początki piłkarstwa w poszczególnych regionach kraju, tworzenie pierwszych, nieformalnych jeszcze drużyn, potem klubów, a następnie, sezon po sezonie, w podziale na województwa, opisujemy rozgrywki piłkarskie toczone w lidze, ligach okręgowych, regionalnych klasach A i B. Opis ten uzupełniają końcowe tabele mistrzowskie.

W drugiej części kluby dzielimy na następujące. branże: kluby akademickie, cywilne polskie, cywilno-wojskowe, fabryczne, harcerskie, kolejowe, niemieckie, policyjne, sokole, strzeleckie, robotnicze, ukraińskie, wojskowe oraz żydowskie. Następnie opisujemy, sezon po sezonie, siłę i znaczenie poszczególnych branż oraz zmiany jakie zachodzą w klubach branżowych oraz organizacji branż.

Uzupełnienie pierwszego tomu, stanowi analiza frekwencji na meczach ligowych, A-klasowych, w podziale na poszczególne sezony, na czołowe kluby, miasta oraz regiony.
Autor: Jan Goksiński

Wydawca: PZI Softena

Rok wydania: 2012

ISBN: 978-83-935604-3-1

Ilość stron: 498

Oprawa: miękka

Wymiary (mm): 240 (wysokość), 170 (szerokość)

spis treści tom I


Copyright (c) - wszelkie prawa zastrzeżone - Pracownia Zastosowań Informatyki "Softena" Warszawa, 2012 rok