SPORTS ATTENDANCE IN EUROPE - FREKWENCJA NA IMPREZACH SPORTOWYCH
GEORGIA - GRUZJA
dyscyplina-sports
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
średnia-average
1,0
1,0
1,1
1,2
0,8
1,1
1,1
0,9
0,7
0,9
0,9
1,0
1,0
hokej na lodzie - ice hokey
?
0,2
0,2
piłka ręczna - handball
?
siatkówka - volleyball
?
rugby - rugby
?
inne - others
x
inne - others
x