SPORTS ATTENDANCE IN EUROPE - FREKWENCJA NA IMPREZACH SPORTOWYCH
GALEIC FOOTBALL - GALEIC FOOTBALL
country-kraj
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
average-úrednia
16,9
14,5
17,3
16,2