SPORTS ATTENDANCE IN EUROPE - FREKWENCJA NA IMPREZACH SPORTOWYCH

AVERAGE ATTENDANCE in thousands - COUNTRY / SPORTS - in the years 2000-2017
ŚREDNIA FREKWENCJA w tysiącach - NA IMPREZACH SPORTOWYCH KRAJE / DYSCYPLINY - w latach 2000-2017
country / państwo
football / piłka nożna
ice hokey / hokej na lodzie
basketball / koszykówka
handball / piłka ręczna
volleyball / piłka siatkowa
rugby / rugby
others-inne
others attend./ inne frekw.
others-inne
others attend./ inne frekw.
total / suma
41,1
4,5
6,1
3,6
2,3
12,2
am.foot.
0,5
70,3
6,7
1,2
1,7
0,9
1,8
0,2
am.foot.
0,6
speedway
9,0
22,2
34,8
2,7
0,5
0,2
0,2
10,5
rugby league
9,0
cricket
5,3
63,2
39,4
5,8
3,9
4,2
1,3
0,8
am.foot
1,6
xx
xx
57,1
20,9
1,4
3,5
1,8
1,1
11,5
am.foot.
0,3
rugby league
2,0
42,5
27,9
0,4
6,3
1,5
0,5
0,5
am.foot.
0,3
37,4
24,3
1,0
3,6
0,2
2,2
1,0
am.foot.
0,4
baseball
0,4
33,1
- pozostale kraje Europy w porządku alfabetycznym - rest of Europe in alpabetical order -
football / piłka nożna
ice hokey / hokej na lodzie
basketball / koszykówka
handball / piłka ręczna
volleyball / piłka siatkowa
rugby / rugby
others-inne
others attend. / inne frekw.
others-inne
others attend. / inne frekw.
total / suma
2,1
2,1
0,6
0,6
7,2
2,8
0,6
0,6
0,4
am.foot.
1,4
13,1
1,7
1,7
2,3
1,2
0,1
0,1
3,6
10,8
0,4
0,3
1,0
12,5
1,8
0,3
0,4
2,5
3,0
0,6
0,4
4,1
2,6
0,4
0,4
0,3
3,8
3,1
3,1
4,8
4,8
0,5
0,4
0,4
10,9
7,3
1,5
0,4
1,4
10,6
0,2
0,3
0,2
0,7
0,5
0,5
2,4
5,0
0,8
0,3
0,7
am.foot
0,3
pesapallo
1,6
11,0
1,0
0,2
1,2
5,1
1,3
0,3
6,7
3,1
0,7
1,3
0,8
waterpolo
0,3
6,1
1,1
0,4
1,5
1,7
8,9
hurling
24,8
galeic foot.
16,2
51,6
4,7
2,1
0,2
7,1
4,2
0,2
0,1
4,5
0,5
0,3
0,1
1,0
0,8
0,2
1,2
0,2
2,4
0,4
0,4
1,2
0,3
0,5
1,9
0,9
0,9
0,8
0,2
0,5
0,4
1,9
17,8
0,8
0,4
am.foot.
0,5
baseball
0,4
19,9
0,9
0,9
7,7
1,4
0,2
0,6
9,8
9,7
0,4
0,3
0,3
10,7
5,5
0,3
1,0
0,5
0,5
0,8
8,7
12,2
5,1
2,2
0,6
1,6
bandy
2,8
24,4
14,1
3,6
17,7
2,5
0,5
0,6
0,3
3,9
2,7
2,5
0,4
5,7
1,1
0,8
0,4
1,1
0,2
3,7
8,5
5,9
0,9
1,3
0,2
speedway
3,2
bandy
1,4
21,3
9,5
6,0
0,7
0,7
0,2
am.foot.
0,3
17,3
11,6
1,4
0,4
0,8
14,2
8,6
0,2
8,8
4,3
8,0
12,3
Total
387,7
56,5
44,7
26,0
17,3
58,0
xx
xx
xx
xx
672,8
top 6 - average
31,4
5,4
3,6
2,2
1,5
6,9
xx
xx
xx
xx
51,0TOP 6

football -(EU,DE,EN,ES,IT,FR) hokey -(CH,SE,DE,RU,SF,CZ) basketball -(EU,ES,DE,IT,FR,PL)
handball -(DE,EU,FR,DK,SE,PL) volleyball -(EU,IT,PL,DE,RU,FR) rugby -(EU,FR,EN,CEL,IT,DE)