SPORTS ATTENDANCE IN EUROPE - FREKWENCJA NA IMPREZACH SPORTOWYCH
BULGARIA - BUŁGARIA
dyscyplina-sports
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
średnia-average
6,9
5,4
4,1
3,4
2,9
2,8
2,9
2,8
2,9
2,9
1,9
1,9
2,1
2,6
1,8
2,0
2,1
3,0
hokej na lodzie - ice hokey
?
0,5
0,6
0,6
0,8
0,7
0,6
0,5
0,8
0,6
0,4
0,6
piłka ręczna - handball
?
0,4
0,4
rugby - rugby
?
inne - others
x
inne - others
x
top 2
7,4
5,9
4,6
3,9
3,4
3,3
3,4
3,3
3,5
3,5
2,7
2,6
2,7
3,1
2,6
2,6
2,5
3,6