SPORTS ATTENDANCE IN EUROPE - FREKWENCJA NA IMPREZACH SPORTOWYCH
BELGIUM - BELGIA
dyscyplina-sports
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
średnia-average
9,7
9,8
9,2
10,0
9,9
9,7
10,3
10,5
11,3
11,0
11,5
11,6
11,7
11,2
11,8
11,9
11,9
10,8
hokej na lodzie - ice hokey
?
0,4
0,4
0,3
0,3
1,0
1,0
rugby - rugby
?
inne - others
x
inne - others
x