SPORTS ATTENDANCE IN EUROPE - FREKWENCJA NA IMPREZACH SPORTOWYCH
AZERBAIJAN - AZERBEJDŻAN
dyscyplina-sports
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
średnia-average
1,1
1,4
1,6
1,1
1,6
1,6
1,7
1,9
2,3
2,4
1,7
1,5
1,5
2,6
1,7
hokej na lodzie - ice hokey
?
koszykówka - baskettball
?
piłka ręczna - handball
?
siatkówka - volleyball
?
rugby - rugby
?
inne - others
x
inne - others
x